OvergangsconstructiesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Maken van overgangsconstructies

Result = Natuurwaardenverhogende kleidijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Maken van overgangsconstructies

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Maken van overgangsconstructies

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Maken van overgangsconstructies

Result = Ontwerpen van een kleidijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Maken van overgangsconstructies

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Maken van overgangsconstructies

Result =

End Set VN link


In figuur 1 zijn twee doorsneden over de lengte van de dijk gegeven: een doorsnede op een willekeurige hoogte en een doorsnede op het niveau van de berm, met de principeopbouw van de overgangsconstructies.

Figuur 1: Lengtedoorsneden van de overgangsconstructies van een kleidijk.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares