Maatgevende waterstandSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Maatgevende waterstand

Result = Veiligheid en ontwerp VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Maatgevende waterstand

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Maatgevende waterstand

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Maatgevende waterstand

Result = Ontwerpwaterstand VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Maatgevende waterstand

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Maatgevende waterstand

Result = Maatgevende afvoer VN, Ontwerp VN, Veiligheidsnorm VN

End Set VN link


De waterstand die maatgevend is voor het bepalen van de lokaal vereiste hoogte van de waterkering.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Veiligheid en ontwerp
Alternatieve naam 
Breder concept 
Ontwerpwaterstand
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Maatgevende afvoer, Ontwerp, VeiligheidsnormHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares