MaaskadeSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Maaskade

Result = Rivier-meer-kust VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Maaskade

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Maaskade

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Maaskade

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Maaskade

Result = Bovenrivierengebied VN, Dijkringgebied VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Maaskade

Result =

End Set VN link


Primaire waterkering die deel uitmaakt van het stelsel dat een van de dijkringgebieden 54-95 omsluit en beschermt tegen een hoge waterstand op de Limburgse Maas.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Rivier-meer-kust
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Dijkringgebied, Bovenrivierengebied
Bestaat uit 
Gerelateerd concept HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares