Mosselkweek in MZI'sSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = MMM Mosselkweek in MZI

Result = MMM Litorale mosselbanken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = MMM Mosselkweek in MZI

Result = MMM Mosselkweek in MZI VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = MMM Mosselkweek in MZI

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = MMM Mosselkweek in MZI

Result = MMM Aanleg en beheer van litorale mosselbanken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = MMM Mosselkweek in MZI

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = MMM Mosselkweek in MZI

Result =

End Set VN link


Figuur 1: Oogsten mosselen van MZI's [Foto: Cees Otte]

Mosselkwekers verhogen momenteel het gebruik van MZI’s (mosselzaadinvanginstallaties) als bron van mosselzaad in plaats van het opvissen van natuurlijke mosselbanken (Capelle et al. 2017). Een MZI bestaat uit touwen die in de waterkolom hangen waarop mosselzaad zich vestigt. De beschikbare commerciële technieken om mosselzaad te verzamelen zijn potentieel waardevolle en duurzame donorpopulaties voor transplantatiedoeleinden. Mosselzaad afkomstig van MZI’s kan verplaatst worden naar andere subtidale plaatsen of naar intergetijdengebieden. Bovendien zijn MZI-mosselen relatief jong (vier maanden) en hebben daardoor een hoge fenotypische plasticiteit (Seed 2003, Fischer et al. 2014, Paoli 2017).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares