Litorale mosselbanken


Context VN set links: model = MMM Litorale mosselbanken


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = MMM Litorale mosselbanken

Result = Building with Nature VN

End Set VN link
Figuur 1: Litorale mosselbank in de Oosterschelde [Foto: Edwin Paree]

Inleiding

Het wordt steeds meer onderkend dat klassieke methoden om onze kusten te beschermen, zoals dijken en dammen, grote gevolgen hebben voor de ecologie van kustecosystemen (Airoldi et al. 2005; Perkins et al. 2015) en duur zijn om continu te onderhouden en te versterken. De integratie van ecologie en met name biobouwers in kustbescherming is in de afgelopen twintig jaar steeds belangrijker geworden (Borsje et al. 2011; (Bouma et al. 2014). Door het dempen van golfenergie en het vasthouden van sediment zijn kustbiobouwers (Jones et al. 1994), zoals mosselen (Donker et al. 2013), oesters (Salvador et al. 2018), zeegras (Christianen et al. 2013), mangroven (Zhang et al. 2012) en schorren (Möller et al. 2014) in staat om gelijke tred te houden met de stijging van de zeespiegel (Proosdij, van et al. 2006). Ze kunnen daardoor een duurzame en kostenefficiënte structuur vormen die de hoogwaterbescherming verhoogt (Borsje et al. 2011; Temmerman et al. 2013). Er is een groeiende hoeveelheid literatuur die de potentiële voordelen aantoont van het gebruik van biobouwers als onderdeel van onze kustbescherming (Borsje et al. 2011; Temmerman et al. 2013; Bouma et al. 2014; Perkins et al. 2015). Toch zijn daadwerkelijke pilotstudies die erin slagen om dergelijke ecosystemen met succes te creëren op geëxponeerde, voor erosie kwetsbare vooroevers, waar de vestigingsdrempels naar verwachting hoog zijn (Balke et al. 2013), nog steeds schaars (maar zie: (Schulte et al. 2009)).

RAAK-PRO-project Meer Waarde met Mosselen

In 2015 is het project RAAK PRO Meer Waarde met Mosselen gestart. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om litorale mosselbanken in de Oosterschelde aan te leggen en door middel van actief beheer langdurig in stand te houden. Het onderzoek en de innovatie zijn een gezamenlijke vraag van de schelpdiersector, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties. Deze context Litorale mosselbanken beschrijft de resultaten van dit project.

Meer informatie over de organisatie van het project vind je op de projectpagina

Verder lezen

Onder de referenties ziet u een zogenaamde conceptmap die als navigatiemiddel fungeert naar de verdere informatie van deze context. De onderdelen van de conceptmap zijn aan te klikken waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op de pagina Leeswijzer conceptmap.Referenties
MMM Mosselkweek in MZI VN MMM Aanleg litorale mosselbank VN MMM Adaptatie van MZI-mosselen VN MMM Fenotypische plasticiteit VN MMM Groei en ontwikkeling mosselbank VN MMM Predatie VN MMM Beheer van mosselbanken VN MMM Hydrodynamiek VN MMM Beschermingsmaatregelen VN MMM Droogvalduur VN MMM Zaaidichtheid VN MMM Fenotypische aanpassingen VN MMM Substraat VN MMM MZI-mosselen VN MMM Aanleg en beheer van litorale mosselbanken VN MMM Doelstelling aanleg en beheer VN MMM Bescherming tegen erosie VN MMM Natuurwaarden VN MMM Consumptiemosselen VN MMM Uitkomsten en producten VN MMM Litorale mosselbanken VNMMM-conceptmap
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares