HydrodynamiekSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = MMM Hydrodynamiek

Result = MMM Litorale mosselbanken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = MMM Hydrodynamiek

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = MMM Hydrodynamiek

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = MMM Hydrodynamiek

Result = MMM Aanleg en beheer van litorale mosselbanken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = MMM Hydrodynamiek

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = MMM Hydrodynamiek

Result =

End Set VN link

Figuur 1: Golfbrekers [Foto: Edwin Paree]

Invloed op fenotype van mosselen

Organismen in het intergetijdengebied dienen zich aan te passen aan een ingewikkeld samenspel van omgevingsfactoren, zoals afwisselende perioden van onderdompeling in water en blootstelling aan lucht, evenals blootstelling aan hoogenergetische golven (Arsenault et al. 2001, Steffani & Branch 2003, Moschino et al. 2015). Deze omgevingsstressoren samen kunnen fenotypische aanpassingen in gang zetten die in potentie groter zijn dan geïsoleerde effecten (Moschino et al. 2015). In natuurlijke omstandigheden is het vaak moeilijk om te ontrafelen welke omgevingsfactor de fenotypische aanpassingen in gang zet. In een experiment (Schotanus et al. 2019) zijn twee hydrodynamische stressors gescheiden die waarschijnlijk de fenotypische verschijning van intergetijdenmosselen beïnvloeden: blootstelling aan golven (Steffani & Branch 2003, Kandratavicius & Alejandro et al. 2014) en blootstelling aan lucht (Moschino et al. 2015). Blootstelling aan lucht beïnvloedde de morfologie van de schelp en de sterkte van de byssusdraden in mindere mate dan blootstelling aan hoogenergetische golven. Zie verder deze pagina.

Het verlagen van vestigingsdrempels met golfbrekers

Hydrodynamica is vaak aangewezen als de belangrijkste beperkende factor voor de totstandkoming van zelfvoorzienende ecosystemen (mosselen: (Capelle et al. 2014; Paoli 2017), zeegras: (Infantes et al. 2011), schor: (Möller et al. 2014), mangroves: (Van Cuong et al. 2015). In een experiment (Schotanus et al. 2019?) hebben de getransplanteerde mosselbanken een zomerstorm doorstaan direct na transplantatie, kort gevolgd door twee opeenvolgende stormen in de volgende weken. Dit soort zomerstormen zijn ongewoon in Nederland, maar waren een goede test voor de effectiviteit van de kunstmatige structuren op de overleving van het getransplanteerde mosselzaad. De golfbrekers hadden invloed op de configuratie van de mosselen daarachter. Direct achter de golfbrekers werden hogere mosselbedekkingen gevonden. Ze resulteerden echter niet in een algehele hogere mosselbedekking in vergelijking met percelen zonder bescherming van golfbrekers. Dit was onverwacht, omdat de toepassing van golfbrekers effectief is gebleken in eerdere herstelprojecten van kustecosystemen (Mangrove-restauratie: (Tamin et al. 2011; Van Cuong et al. 2015). Golfbrekers kunnen echter geschikter zijn voor de aanwas van sediment dan voor het dempen van stormgolven. In overeenstemming met de waarnemingen, hebben de druksensoren die achter de golfbrekers zijn geplaatst geen vermindering van hydrodynamische stress gemeten in vergelijking met sensoren die in mosselplots zonder golfbreker zijn geplaatst. Deze discrepanties konden niet worden verklaard door foutieve plaatsing omdat golfbrekers werden geplaatst in de inkomende richting van de stormen. De enige mogelijke verklaring is dat het ontwerp van de golfbreker gewoon niet voldeed aan de vereisten om de hydrodynamische stress voldoende te verlagen. De golfbreker kan te laag en / of smal zijn geweest om de hydrodynamische stress verder weg te verlagen dan direct achter de golfbreker.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares