DroogvalduurSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = MMM Droogvalduur

Result = MMM Litorale mosselbanken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = MMM Droogvalduur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = MMM Droogvalduur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = MMM Droogvalduur

Result = MMM Aanleg en beheer van litorale mosselbanken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = MMM Droogvalduur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = MMM Droogvalduur

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Twee keer per dag staan de percelen onder water [Foto: Edwin Paree]

Organismen in het intergetijdengebied dienen zich aan te passen aan een ingewikkeld samenspel van omgevingsfactoren, zoals afwisselende perioden van onderdompeling in water en blootstelling aan lucht, evenals blootstelling aan hoogenergetische golven (Arsenault et al. 2001, Steffani & Branch 2003, Moschino et al. 2015). Deze omgevingsstressoren samen kunnen fenotypische aanpassingen in gang zetten die in potentie groter zijn dan geïsoleerde effecten (Moschino et al. 2015). In natuurlijke omstandigheden is het vaak moeilijk om te ontrafelen welke omgevingsfactor de fenotypische aanpassingen in gang zet. In een experiment (Schotanus et al. 2019) zijn twee hydrodynamische stressoren gescheiden die waarschijnlijk de fenotypische verschijning van intergetijdenmosselen beïnvloeden: blootstelling aan golven (Steffani & Branch 2003, Kandratavicius & Alejandro et al. 2014) en blootstelling aan lucht (Moschino et al. 2015). Blootstelling aan lucht beïnvloedde de morfologie van de schelp en de sterkte van de byssusdraden in mindere mate dan blootstelling aan hoogenergetische golven.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares