Doelstelling aanleg en beheer


Context VN set links: model = MMM Doelstelling aanleg en beheer


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = MMM Doelstelling aanleg en beheer

Result =

End Set VN link


Het aanleggen en beheren van mosselbanken op erosieve vooroevers is een kostenefficiƫnte en duurzame manier om hoogwaterbescherming te versterken. Mosselbanken dempen de golfenergie, houden sediment vast en zijn in staat om gelijke tred te houden met de zeespiegelstijging. Aanleg van mosselbanken versterkt de ecologie van het intertijdengebied en heeft mogelijk economische voordelen.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares