BeschermingsmaatregelenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = MMM Beschermingsmaatregelen

Result = MMM Litorale mosselbanken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = MMM Beschermingsmaatregelen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = MMM Beschermingsmaatregelen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = MMM Beschermingsmaatregelen

Result = MMM Aanleg en beheer van litorale mosselbanken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = MMM Beschermingsmaatregelen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = MMM Beschermingsmaatregelen

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Bescherming tegen wegspoelen [Foto: Jildou Schotanus]

Inleiding

Er zijn een paar voorbeelden waarin restauratieprojecten gebruikmaakten van technische maatregelen om de fysieke of biologische vestigingsdrempels te verminderen. Voorbeelden van belangrijke fysieke stressoren in het intergetijdengebied zijn hydrodynamisch krachten (Clark & Edwards 1995; Balke et al. 2011; Paoli 2017) en sedimentdynamica (French 2006; Balke et al. 2013). In de Mekong Delta in Vietnam steeg het succes van mangrove-restauratie aanzienlijk door de golfenergie te verminderen en de sedimentaccumulatie te verhogen met Melaleuca-hekken (Melaleuca cajuputi) als golfbrekers (Van Cuong et al. 2015). Het aanleggen van stabiele substraten als aanhechtingsmogelijkheid is naar voren gebracht als een andere maatregel om het succes van de vestiging te verhogen (bijvoorbeeld mosselen: (Paoli 2017; Capelle et al. 2019), oesters: (Bartol & Mann 1997). Een andere mogelijkheid is om potentiële negatieve biologische stressoren te verminderen (Wesenbeeck et al. 2007; Suykerbuyk et al. 2012) zoals predatie of bioturbatie. Uitsluiting van predatoren door middel van kooien (Heide, van der et al. 2014), of het vergroten van ruimtelijke heterogeniteit in de vorm van een substraat (Almaty, G. 2004; Wilcox & Jeffs 2017) hebben aangetoond de overlevingskansen te vergroten. Deze voorbeelden tonen aan dat er aanwijzingen zijn dat het kunstmatig verlagen van drempels met behulp van technische maatregelen een kans kan creëren voor de vestiging van biobouwers in zeer dynamische ecosystemen. Veel studies houden er geen rekening mee dat het samenspel tussen verschillende beperkende factoren de restauratie-inspanningen belemmert (Paoli 2017).

Experimentele beschermingsmaatregelen

Een experiment (Schotanus et al. 2019?) testte de effectiviteit van drie technische maatregelen om de vestigingsdrempels te verlagen en de overleving van getransplanteerde mosselen te verhogen, namelijk (1) anti-krabrasters om predatiedruk door krabben te verminderen, (2) golfbrekers om hydrodynamische krachten op mosselen te verminderen en (3) bevestigingssubstraten om losraken door krabben of golven te verminderen. Zie ook deze pagina.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares