M.e.r.-beoordelingsbesluit aanvragenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = M.e.r.-beoordelingsbesluit aanvragen

Result = PBZ vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = M.e.r.-beoordelingsbesluit aanvragen

Result = M.e.r.-beoordelingsbesluit VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = M.e.r.-beoordelingsbesluit aanvragen

Result = Projectplan definitieve versie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = M.e.r.-beoordelingsbesluit aanvragen

Result = Activiteiten in het kader van de wet Milieubeheer VN, Vaststellen vergunningen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = M.e.r.-beoordelingsbesluit aanvragen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = M.e.r.-beoordelingsbesluit aanvragen

Result =

End Set VN linkIn een m.e.r.-beoordelingsbesluit geeft het bevoegd gezag aan of er voor een beoogde activiteit een milieu-effectrapportage opgesteld dient te worden.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares