Tekst vergunning vs contracttekst


In de vergunning van de provincie Zeeland was bepaald dat na afronding van de dijkwerkzaamheden een dwarsafrastering geplaatst moest worden tot op het slik. Er bleek echter een hek geplaatst te zijn, aangevuld met stenen op het talud. Een handhaver van de provincie merkte op dat dit niet overeenkomstig was met de voorschriften in de vergunning. De voorschriften in de vergunning bleken af te wijken van de voorschriften in de contractstukken bij het contract. Het projectbureau had deze beter moeten controleren.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares