Trappen


Bij Sint Philipsland legde projectbureau Zeeweringen relatief veel trappen aan naar het strand. In verband met precedentwerking werd nadien kritischer met dit soort zaken omgegaan.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares