Transport als werkzaamheden


Het projectbureau had in het contract bepaald dat de aannemer pas na 15 juli (na afloop van het broedseizoen) ter hoogte van het schor mocht werken. Die clausule leidde tot discussie met de aannemer. Volgens Zeeweringen mocht hij tot 15 juli wel langs het schor rijden. De aannemer interpreteerde dat anders en vond werken en rijden hetzelfde. Daardoor koos hij andere transportroutes die tot extra transportkosten leidde. Deze kosten bracht hij in rekening bij projectbureau Zeeweringen, die het daar niet mee eens was. Na onderhandelingen werden beide partijen het eens over de hoogte van het te betalen bedrag. Projectbureau Zeeweringen leerde uit deze discussie dat het voortaan werk en transport duidelijker moest definiƫren in het contract.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares