Toezegging communicatie


Het projectbureau beloofde in het voortraject aan de gemeenteraad van Reimerswaal en de dorpsraad van Oostdijk een huis-aan-huiskrant uit te brengen over de werkzaamheden. Deze belofte kon het projectbureau niet waarmaken, omdat een huis-aan-huiskrant kostentechnisch niet paste in het communicatiebeleid van Zeeweringen (er waren te weinig omwonenden om deze krant rendabel te maken). In plaats daarvan liet Zeeweringen een groot artikel plaatsen in het lokale huis-aan-huisblad. Daarnaast wees het projectbureau omwonenden op de mogelijkheid zich te abonneren op de externe nieuwsbrief van Zeeweringen.

Medewerkers van het projectbureau hadden deze toezegging niet mogen doen op het moment dat het als het beleid nog niet was vastgesteld. Ze hadden wel de wens kunnen inventariseren en deze intern als waardevolle inbreng kunnen meenemen.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares