Nieuwe betonzuil op oude bekleding


Bij Moggershil werden voor het eerst op grote schaal nieuwe betonzuilen direct over de oude dijkbekleding aangebracht. Het overlagen van oude bekleding met nieuwe betonzuilen biedt veel voordelen:

  • Het is duurzaam.
  • Het bespaart tijd en geld.
  • Het vermindert overlast door minder transportbewegingen.
  • Grondverbetering is overbodig.
  • Het vermindert risico's doordat de dijk niet hoeft worden opengebroken.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares