Slak in klei


Bij oplevering werd in de kleilaag van het bovenbeloop te veel slak aangetroffen. De aannemer moest daarom delen van de kleilaag vervangen. Uitvoering hiervan was vanwege de aanvang van het stormseizoen niet haalbaar in hetzelfde uitvoeringsjaar. De klei werd een jaar later vervangen. De oorzaak van de grote hoeveelheid slak in de klei had te maken met de manier van werken. Het kan voorkomen worden door stromen materiaal zorgvuldig te gescheiden en apart op te slaan. Zo kan schone klei niet vermengd raken met slakken. Contractueel dient hier dus op ingespeeld te worden, onder andere door vast te leggen aan welke eisen de deklaag van klei dient te voldoen.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares