Schorverlaging


Het was beter geweest als het projectbureau al in de ontwerpfase rekening had kunnen houden met de wens om het schor te verlagen, zodat het deze werkzaamheden beter had kunnen voorbereiden.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares