Samenwerking SCEZ


Nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) bij dijkversterkingen loont. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kan vooraf in kaart brengen op welke locaties waardevolle cultuurhistorisch elementen te verwachten zijn. Samen kan vervolgens afgesproken hoe daarmee omgegaan wordt.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares