Rugstreeppad houdt van rijsporen


Aan het einde van de zomer van 2008 zijn rugstreeppadden aangetroffen in het depot dat in 2009 wordt gebruikt voor de werkzaamheden aan het dijktraject Anna Jacobapolder (deel 2) en Willempolder. Er zijn diverse maatregelen voorgesteld om het depot onaantrekkelijk te maken voor rugstreeppadden. Deze zijn uitgevoerd maar hebben niet overal geleid tot een situatie die de rugstreeppad afschrikt. Plaatselijk zijn rijsporen gevormd waarin water blijft staan, zodat de pad er eitjes achterlaat.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares