Recreatief gebruik dijken


Als gevolg van de dijkversterking Polder Schouwen (2008) was het standje bij Borrendamme minder toegankelijk geworden. Eerder was de dijk goed beloopbaar doordat er Haringmanblokken lagen. Na klachten uit de omgeving werd de situatie tijdens de dijkversterking van Zierikzee verbeterd. Het projectbureau bracht extra zand aan. Sindsdien wordt recreatief gebruik van de dijk nog meer meegenomen in het ontwerp. De situatie voor strandbezoekers, sportvissers, duikers moet minimaal even goed zijn als voorafgaand aan de dijkversterking. Bij standjes en duiklocaties worden trappen aangelegd, voor vissers visplateaus.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares