Overlast stuifzand


Om de glooiingsconstructie ter hoogte van het strand te kunnen vernieuwen, moest de aannemer het zand dat daar lag aan de kant zetten. Na afloop van het werk verwijderde hij alle vuil en stenen uit het zand en bracht het terug op het strand. Om het strand netjes achter te laten, legde hij daaroverheen een nieuwe laag zand. Dit zand was nog niet begroeid met helmgras en stoof bij wind vanuit het zuidoosten over de dijk het dorp in. Projectbureau Zeeweringen ontving hierover veel klachten. Om de zandoverlast voor het dorp te beperken, plaatste de aannemer vervolgens stuifschermen. Het was beter geweest omwonenden vooraf te informeren over de kans op overlast. Daarnaast had de aannemer meteen stuifschermen moeten plaatsen.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares