Lagere zuilhoogte door optimalisatie ontwerp tijdens uitvoering


Op verzoek is tijdens de uitvoering gerekend aan de benodigde zuilhoogten, laag op het talud. De zuilhoogte kon naar beneden worden bijgesteld waardoor een restant zuilen kon worden toegepast.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares