Onervaren onderaannemer


De aannemer liet specialistische werkzaamheden uitvoeren door onervaren onderaannemer. Hierdoor moest Zeeweringen als opdrachtgever veel extra inspanning leveren om het vereiste kwaliteitsniveau van de dijkversterking te bereiken. Het projectbureau concludeerde dat dit probleem nauwelijks voorkomen had kunnen worden. Een aannemer is contractueel gezien vrij om te beslissen hoe hij zijn werkzaamheden uitvoert en wie hij voor de uitvoering ervan inschakelt.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares