Onderaannemer failliet


Tijdens de werkzaamheden ging de onderaannemer failliet. De aannemer loste dit op door de partijen die voor de onderaannemer werkten zelf in te huren om het werk af te maken. Het projectbureau eiste deze oplossing om zo de voortgang van de werkzaamheden veilig te stellen en de veiligheid te waarborgen.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares