Omgevingsmanagement aannemer


Omgevingsmanagement werd opgenomen in het contract als de verantwoordelijkheid van de aannemer. In de aanloop naar de uitvoering bleek zijn aanpak echter niet consistent met die van het projectbureau. De communicatiestrategie zou mogelijk schadelijk zijn voor het projectbureau. Daarnaast leunde de omgevingsmanager van de aannemer veel op het projectbureau, omdat deze laatste de voorbereiding had gedaan en dus veel kennis had van de omgeving. Op basis van deze argumenten besloot het projectbureau het omgevingsmanagement terug te nemen. Een mogelijk meer geschikte rol voor de opdrachtnemer zou bijvoorbeeld die van duurzaamheidsmanager kunnen zijn.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares