Ongelijke afmetingen set betonzuilen


Omdat de hoeveelheid benodigde zuilen niet door de fabriek op korte termijn kon worden geleverd is ter ondersteuning de productie in een andere fabriek opgestart. De blokkensets van de verschillende fabrieken blijken verschillende afmetingen te hebben. Het verschil per set is zo'n 4cm. Door het afzagen van stukken van de onderste blokken wordt een betere aansluiting van de verschillende sets op elkaar verkregen. Een en ander heeft tot een achterstand geleid van ongeveer 5 dagen. De leverancier van de polygoonblokken heeft de fout van de afwijkende maten erkend. De leverancier heeft nu na de proef met afgezaagde blokken een mal gemaakt waar hij de steun sets maakt die nodig zijn voor een goede aansluiting.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares