Lage teenconstructie


De teenconstructie was in het ontwerp erg laag getekend. Daardoor was er zelfs bij laag water slechts beperkt tijd om aan de teenconstructie te werken. Voorjaarsstormen beperkten de werktijd nog meer. De aannemer kwam onder grote druk te staan om de dijkversterking op tijd af te krijgen. Bij het ontwerp had het projectbureau rekening moeten houden met de mogelijkheden van de uitvoering. De bereikbaarheid van onderdelen van de dijk kan daarbij van belang zijn.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares