LEAN-methode


Voor de uitvoering van het contract gebruikte de aannemer een nieuwe planningsmethode, de LEAN-methode. Daarbij werden vooraf alle werkzaamheden in kaart gebracht. Vervolgens stelden alle medewerkers die bij de uitvoering betrokken waren, in goed overleg met elkaar de planning op. Deze aanpak leidde tot grotere betrokkenheid van en draagvlak bij alle medewerkers en een nauwkeuriger planning.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares