Klachten ondernemer


Tijdens de uitvoering ontving het projectbureau klachten van een ondernemer over stof. De ondernemer had hier voorafgaand aan de werkzaamheden al voor gewaarschuwd, maar doordat er meerdere projecten in de omgeving in uitvoering waren, kreeg de ondernemer nergens poot aan de grond. De situatie escaleerde daardoor. Het projectbureau had de klachten vanaf het begin serieus genomen moeten worden. De projectleider had de omgevingsmanager moeten inschakelen op het moment dat hij niet tot een oplossing kon komen.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares