Inschatting hoeveelheid grondverbetering


Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden is uitvoerig onderzoek nodig om in te schatten hoeveel grondverbetering nodig is. Desondanks blijft het lastig om dit vooraf goed in te schatten, omdat het pas echt vast te stellen is na het verwijderen van de bestaande dijkbekleding.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares