In depot zetten her te gebruiken blokken


In eerste instantie werd niet aangegeven op welke wijze blokken in depot moesten worden opgeslagen. Later is aangegeven dat de blokken moeten worden gestapeld.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares