Hergebruik schorgrond


Schorgrond die afgegraven moet worden, kan goed ingezet worden op andere plaatsen en zo waardevol zijn voor nieuwe natuurontwikkeling.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares