Grens werkgebied voorland


Ter hoogte van het schor zette de aannemer de werkstrook uit met piketten. Deze bleken op 17 meter te staan in plaats van de vastgestelde 15 meter. Argument van de aannemer was dat de piketten op deze manier niet bedolven zouden worden door grond en zichtbaar bleven voor kraanmachinisten. Zo ontstond echter het risico dat grond buiten de 15-metergrens zou worden opgeslagen. Het projectbureau was zich er voortaan van bewust dat aannemers op eigen initiatief kunnen afwijken van de mitigerende maatregelen zonder daar kwaad in te zien.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares