Sla bouwmaterialen gescheiden op


Het inwasmateriaal tussen de betonzuilen is op vrij veel plaatsen gehydrateerd, oorzaak is foutieve opslag van hydraulische slakken en steenslag (door elkaar) gedurende de uitvoering.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares