Dode vogels door heet asfalt


Tijdens de uitvoering kwamen enkele vogels om, doordat ze in nog vloeibaar asfalt belanden. De aannemer had na het aanbrengen van het gietasfalt op vrijdagmiddag het werkgebied onbeheerd achtergelaten. Doordat er geen verstoring was door kranen en werkverkeer, waren de vogels op het warme, zachte asfalt geland. Hier bleven ze plakken en stierven ze. Voortaan bepaalde het projectbureau dat de aannemer bij dit soort werkzaamheden moest zorgen voor voldoende verstorende activiteiten om vogels te weren totdat het gietasfalt voldoende hard was.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares