Spontane werkzaamheden eerst afstemmen met directie/project


Plaatselijk is buiten de werkgrenzen van het werk, maar wel met toestemming van de eigenaar van deze grond, door de aannemer grond in depot gezet. De directie wijst de aannemer er op dat dit een broedplaats van vogels is en geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt met de ecologen dat hier niet gewerkt zal worden. Vanaf nu is de afspraak dat zaken, zoals het in gebruik nemen van gronddepots, zullen worden afgestemd met de directie.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares