Aanwezigheid damwand onbekend


Ter hoogte van het schor trof de aannemer tijdens de uitvoering een gecreosoteerde damwand aan. Het verwijderen en afvoeren van deze damwand leidde tot extra kosten. Als het projectbureau diepgaander vooronderzoek naar de bestaande situatie had gedaan, had het afvoeren van de gecreosoteerde damwand in de aanbesteding gezeten en waren de kosten hiervoor lager geweest.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares