Complex dijktraject


Dijktraject Roompot was een ingewikkeld project. Daarom was het een goede beslissing dit traject in het laatste uitvoeringsjaar van projectbureau Zeeweringen uit te voeren om zo gebruik te kunnen maken van eerder opgedane ervaringen en kennis.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares