Communicatie vertraging


De tijd tussen de aanbesteding en de start van de werkzaamheden was zeer kort. Hierdoor kwam de communicatie onder druk te staan: er moest veel werk worden verzet in korte tijd en veel details uit het contract waren pas laat bekend. Tijdens de vertraagde start communiceerde het projectbureau nauwelijks. Het managementteam van het projectbureau wilde pas communiceren wanneer de oplossing voor de vertraging duidelijk was. Deze radiostilte riep in de omgeving vragen op. Beter was geweest in ieder geval te communiceren dát er vertraging was en dat aan een oplossing werd gewerkt.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares