Toepassing colloïdaal beton


De proef van met open colloïdaal beton gepenetreerde breuksteen heeft geen bevredigend resultaat opgeleverd. Ondanks geslaagde projecten in bv Zeebrugge bleek het op deze locatie niet mogelijk om een goed product op de dijk aan te brengen. Het getij, de golven en de regen bleken een te grote invloed te hebben op de kwaliteit van de beton. Ook de voorbereiding bleek een cruciale factor te zijn.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares