Afzetten depot ivm beschermen van rugstreeppad


Het depot was aangemerkt als leefgebied van de beschermde rugstreeppad. Dit moest onaangetast blijven door goede afwatering (poeltjes zouden kunnen zorgen voor explosieve populatiegroei) en een verbod op het storten van zand. Op 10 september werd geconstateerd dat toch grote hoeveelheden zand waren opgeslagen en dat er herhaaldelijk was gereden door het leefgebied. Het projectbureau had de aannemer beter kunnen verplichten het leefgebied van de rugstreeppad af te zetten met hekken zodat werkverkeer hier geen toegang had gehad.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares