Afstemming met stakeholders


Projectbureau Zeeweringen ging er vanuit dat het via de exploitant van het vakantiepark De Roompot alle (tijdelijke) bewoners van de vakantiewoningen zou bereiken. Achteraf bleek dat het projectbureau veel meer partijen had moeten informeren, omdat er naast de exploitant meerdere verhuurbedrijven en beheerders op het park actief waren. Projectbureau Zeeweringen ontdekte dat, doordat verschillende verhuurbedrijven en particulieren contact met het projectbureau opnamen om te informeren naar de werkzaamheden.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares