Onvoldoende afsluiting dijk


Na afronding van de werkzaamheden werd een afrastering geplaatst om recreanten (wandelaars (al dan niet met hond), motorrijders, veldfietsers) te weren langs en op het schor en slik. De afrastering was echter niet overdwars doorgetrokken: hij ontbrak op de onderhoudsweg en de glooiing tot in de kreukelberm. De slagboom aan het begin van de onderhoudsstrook was hierdoor eenvoudig te passeren. Het projectbureau had de stukken bij het contract beter moeten controleren op vergunningsvoorschriften.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares