Aansluiting kreukelberm op gepenetreerde glooiing


Nav schade werd geconcludeerd dat de waterdrukken bij grote golven niet goed werden geleid tussen de losse breuksteen van de kreukelberm en de met asfalt ingegoten breuksteen. Hierdoor konden de stenen worden uitgelicht. Dit leidde tot een aanpassing aan deze overgang. Volledig opvullen van de holle ruimte in het pakket 1-3 ton, tegen de reeds aangebrachte overlaging 10-60kg. Hierbij wordt niet alleen de stabiliteit tegen golfaanval en retourstroom verhoogd, maar ook de aanval op de breuksteen verlaagd door de energie van de golf uit de steenlaag te lichten.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares