Aanbrengen geotextiel in langsbanen ipv haaks op de dijk


Het filterdoek werd in banen haaks (van onder naar boven) op het talud gelegd met een overlap van 50 cm. Omdat de sets basalton in stroken evenwijdig aan het talud worden opgebouwd, moeten de banen doek opgerold worden zodat er daarboven weer een baan kleitalud door de kraan kan worden afgemaakt. Met wat ruw weer en hoog water spoelt er dan klei en/of mijnsteen over het opgerolde doek. Het schoonmaken van het doek en het verkrijgen van een goede aansluiting van de onderlinge banen op elkaar is niet gemakkelijk. De aannemer heeft gevraagd of hij de onderste banen in de langsrichting mag aanbrengen om zodoende een betere aansluiting van de banen op elkaar te krijgen. Dit wordt door de directie toegestaan alleen bij de ondertafel en de banen moeten dan zodanig worden aangebracht dat de lager gelegen baan filterdoek over de hoger gelegen baan wordt gelegd t.p.v. de overlap en de overlap dient 0.5m te bedragen.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares