KwelschermSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Kwelscherm

Result = Hydrologie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Kwelscherm

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Kwelscherm

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Kwelscherm

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Kwelscherm

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Kwelscherm

Result = Binnendijks VN, Kwel VN, Kwelweg VN

End Set VN link


Ondoorlatende, in de regel verticale, constructie voor verlenging van de kwelweg.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Hydrologie
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Binnendijks, Kwel, Kwelweg

Zie ook


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares