Kwaliteitseisen kleiSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Kwaliteitseisen klei

Result = Natuurwaardenverhogende kleidijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Kwaliteitseisen klei

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Kwaliteitseisen klei

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Kwaliteitseisen klei

Result = Ontwerpen van een kleidijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Kwaliteitseisen klei

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Kwaliteitseisen klei

Result =

End Set VN link
De klei in de tussen- en onderlaag moet voldoende erosiebestendig zijn, en daarmee van de categorie 1 (zie: Technisch rapport klei voor dijken). Voor de klei in de toplaag gelden geen sterkte-eisen.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares