KustgebiedSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Kustgebied

Result = Rivier-meer-kust VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Kustgebied

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Kustgebied

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Kustgebied

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Kustgebied

Result = Zee VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Kustgebied

Result = Coastal system VN, Estuarium VN, Geography VN, Kustbeheer VN, Maatgevende omstandigheden VN, Toetspeil VN, Vissershaven VN, Zeeuwse Getijdewateren VN

End Set VN link


Een ruimtelijk duidelijk begrensd en hydrologisch homogeen gedeelte van de kust of van het zeewater of van een estuarium

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Rivier-meer-kust
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Zee
Bestaat uit 
Inpoldering, Intergetijdegebied, Kustfundament, Kustlijn, Lagune, Strand, Vooroever, Waterkering
Gerelateerd concept 
Estuarium, Kustbeheer, Maatgevende omstandigheden, Toetspeil, Coastal system, Geography, Vissershaven, Zeeuwse Getijdewateren


Kustgebied.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares