KruinhoogtemargeSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Kruinhoogtemarge

Result = Veiligheid en ontwerp VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Kruinhoogtemarge

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Kruinhoogtemarge

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Kruinhoogtemarge

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Kruinhoogtemarge

Result = Kruinhoogte VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Kruinhoogtemarge

Result = Buioscillaties VN, Havenslingering VN, Lokale opwaaiing VN, Peildatum VN, Toetspeil VN

End Set VN link


Het verschil tussen de kruinhoogte op de peildatum en Toetspeil met lokale toeslagen voor opwaaiing en buistoten, buioscillaties, seiches of slingeringen.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Veiligheid en ontwerp
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Kruinhoogte
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Buioscillaties, Lokale opwaaiing, Peildatum, Toetspeil, HavenslingeringHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares