KreukelbermSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Kreukelberm

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Kreukelberm

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Kreukelberm

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Kreukelberm

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Kreukelberm

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Kreukelberm

Result =

End Set VN link


Horizontaal gedeelte van een dijk, aan de buitenzijde gelegen, als overgang tussen de harde bekleding en de rest van het talud of de vooroever Ook wel ‘teenbestorting’ of ‘plasberm’ genoemd.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 


Kreukelberm.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares